Välkommen till Skarpö

Vår gemensamma intresseförening sedan 1968.

Vår fantastiska ö

Bästa Skarpö vänner besökare.

Under rubrikerna uppe till höger hittar ni länkar till 2017 års aktviteter.
Vi jobbar vidare på att lösa frågan kring att återskapa vårt dokumentarkiv samt en massa nyttiga länkar och tips som rör Skarpö och vår omgivning.

Här kommer vi att ge glimtar av vår fantastiska miljö och en del av det som händer på ön. Den stora informationskanalen kommer dock att vara Facebook där både föreningen och styrelsen kommer att ha egna gruppsidor.

Vi hoppas att det blir mycket samtal och trafik på vår offentliga facebooksida. Dela gärna bilder och minnen på den samt sprid informationen bland era Skarpövänner.

034jpg